Algemene voorwaarden

 

Auteursrechten

Elke foto- of videoreportage gemaakt door DRone Creations is onderhevig aan auteursrechten. Deze blijven dan ook eigendom van DRone Creations.    Bij volledige betaling koopt de klant het recht om de foto’s en/of video’s af te printen en/of te publiceren voor persoonlijke doeleinden.

DRone Creations blijft steeds eigenaar van deze beelden tenzij anders wordt overeengekomen. Er dient steeds rekening gehouden te worden met het morele recht van de eigenaar. Foto’s en video’s die eigendom zijn van DRone Creations mogen ten allen tijde gepubliceerd te worden op de website, facebook, instagram en andere media van DRone Creations.

Indien u dit niet wenst moet DRone Creations hier schriftelijk op de hoogte van gehouden worden.

 

Planning

Meerdere data worden vastgelegd omdat externe factoren het filmen met een drone kunnen beïnvloeden zoals het weer, KP-index, ed

Deze data worden op voorhand vastgelegd met de klant. Als een klant een vastgelegde afspraak wil verzetten of annuleren, moet dit tenminste 2 weken op voorhand gebeuren. Op het moment dat de klant de afspraak verzet wordt ook meteen een nieuwe afspraak vastgelegd zodat DRone Creations de tijd heeft om alles deftig voor te bereiden.

Op het ogenblik dat een afspraak wordt vastgelegd, wordt er een voorschot gevraagd van 30% van de prijs van het pakket die wordt gekozen door de klant. Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd door de klant dan verliest de klant het voorschot.